FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


NAUJIENOS
Nuo šiol asmenys galės teikti grupės ieškinius

Galimybė pažeistus asmenų privačius interesus ginti grupės ieškiniu užtikrins labiau pažeidžiamų asmenų teisę į teisminę gynybą ir sumažins teismų darbo krūvį. Ši galimybė įteisinta šiandien Seimo posėdyje priėmus Teisingumo ministerijos pateiktą Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą. Plačiau

 

   
  Kitos naujienos
   
PUBLIKACIJOS
Baltarusijos Respublika: pilietybė, leidimas gyventi, nekilnojamojo turto įgijimo galimybės

          Baltarusijos Respublikos pilietybė – tai nuolatinis teisinis asmens ryšys su Baltarusijos Respublika, pasireiškiantis jų tarpusavio teisėmis, pareigomis bei atsakomybe, pagrįstas vertės pagarba ir pripažinimu, pagrindinėmis asmens teisėmis ir laisvėmis.

          2002 m. rugpjūčio 1 d. Baltarusijos Respublikos įstatymo „Dėl Baltarusijos Respublikos pilietybės“ Nr. 136-3  12 straipsnyje, reglamentuojančiame Baltarusijos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindus, nustatyta, kad Baltarusijos Respublikos pilietybė įgyjama:
- gimus;
- priėmus Baltarusijos Respublikos pilietybę;
- įregistravus Baltarusijos Respublikos pilietybę;
- kitais pagrindais, įtvirtintais Baltarusijos Respublikos tarptautinėse sutartyse bei 2002 m. rugpjūčio 1 d.  Baltarusijos Respublikos įstatyme„Dėl Baltarusijos Respublikos pilietybės“ Nr. 136-3 ...

Plačiau
Išvykimas su vaiku į užsienį. Ar reikalingas vieno iš tėvų sutikimas?

Vaiko išvykimo į užsienio valstybę atveju, siekiant nepažeisti teisės normų, reglamentuojančių vaiko išvykimo į užsienio valstybę tvarką, bei siekiant, kad toks išvykimas būtų laikomas teisėtu ...

Plačiau
 
   
  Kitos publikacijos
 
   
    
KONSULTACIJOS

Tiekimo sutarties forma

Klausimas.  Sudarėme tiekimo sutartį, pagal kurią kita šalis įsipareigojo atsiskaityti už perduotas prekes kas savaitę. Šios sutarties notariškai nepatvirtinome. Kita šalis nebevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, nemoka mums sutartų pinigų. Norėjome paklausti, ar tiesiog rašytinės formos tiekimo sutartis, nepatvirtinta notaro, galioja? Jei taip, tai ką tokiu atveju turėtumėme daryti?

Atsakymas. Sutarties notarinė forma taikoma tik tam tikrų rūšių sutartims. Jūsų sudarytai tiekimo sutarčiai notarinė forma nėra privaloma, todėl tiesiog rašytinės formos sutarties sudarymas tarp privačių asmenų, šiuo atveju, atitinka įstatymo reikalavimus. ...

Plačiau


Vaiko išlaikymas
Vaiko išvykimas į užsienį
Palikimo priėmimas

Kitos konsultacijos


   
 
     
  El. konsultacijos  
     
 
Iš kur sužinojote apie mus?
Per Google

Kitaip per internetą

Informacijos telefonu

Iš socialinio bendravimo tinklalapio „Facebook“

Rekomendavo draugai

Kitaip