FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
KONSULTACIJOS

Tiekimo sutarties forma

Klausimas.  Sudarėme tiekimo sutartį, pagal kurią kita šalis įsipareigojo atsiskaityti už perduotas prekes kas savaitę. Šios sutarties notariškai nepatvirtinome. Kita šalis nebevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, nemoka mums sutartų pinigų. Norėjome paklausti, ar tiesiog rašytinės formos tiekimo sutartis, nepatvirtinta notaro, galioja? Jei taip, tai ką tokiu atveju turėtumėme daryti?

Atsakymas. Sutarties notarinė forma taikoma tik tam tikrų rūšių sutartims. Jūsų sudarytai tiekimo sutarčiai notarinė forma nėra privaloma, todėl tiesiog rašytinės formos sutarties sudarymas tarp privačių asmenų, šiuo atveju, atitinka įstatymo reikalavimus. ...

Plačiau

Vaiko išlaikymas
Klausimas. Tėvai išsiskyrė. Jų dukra auga su močiute. Dukrai 17 metų. Iki kelių metų tėvai privalo išlaikyti dukrą. Šiuo metu ją  išlaiko tik mama. ... Plačiau

Vaiko išvykimas į užsienį

Klausimas. Norėjau paklausti, ar reikalingas vaiko tėvo sutikimas, vaikui išvykstant į kitą valstybę? ...

Plačiau

Palikimo priėmimas

Klausimas. Mirė vyras, turto liko tik tai, kas neišmokėta darbo biržos. Liko trys nepilnamečiai vaikai. Ar, priėmus tuos pinigus, reikės mokėti jo baudos likutį, ar būtina tai atlikti teismo keliu?  ...

Plačiau

Vaiko išlaikymo dydžio sumažinimas

Klausimas. Norėčiau paklausti dėl vaikų išlaikymo. Esu išsiskyręs du kartus. Su pirma žmona turim sūnų, su antrąją - dvi dukras, pirmam vaikui moku 200 litų o dukrom po 300 litų. Niekada nevengiau mokėti elementų, nes tuo metu uždirbdavau po 2000 litų,  o  dar nuo vasario mėnesio tapau bedarbiu ir tik laikinai priimtas pagal biržą pusei metu,  gaunu minimalią algą. Noriu paklausti, ar yra galimybė teistis dėl mažesnės sumos, nes net neuždirbu tiek, kiek reikia mokėt elementų ir kokių dokumentų reikia? ...

Plačiau

Vaiko išlaikymas

Klausimas. Vaikui sukako 18 metų, bet jis dar mokosi vidurinėje mokykloje 12 klasėje. Mano buvęs vyras toliau elementų nebemoka, kadangi vaikas pilnametis.   Ar toliau vyrui priklauso mokėti vaikui elementus, kol jis mokysis ir studijuos ir iki kelių metų ? ...

Plačiau

Vaiko išlaikymas

Klausimas. Sūnui eilę metų buvo mokamas išlaikymas, tačiau dabar jam suėjo 18 metų, jis mokosi 11 klasėje. Ar reikia kur kreiptis dėl išlaikymo pratęsimo? ...

Plačiau

Vaiko išvykimas į kitą valstybę (nuolat, laikinai gyventi)
Klausimas. Norėjau paklausti dėl vaiko išvykimo į kitą valstybę. Kada išvykimą turėtumėme laikyti laikinu? ... Plačiau

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutikimu

Klausimas. Norėčiau sužinoti, kokie dokumentai reikalingi norint skirtis sutuoktinių bendru sutikimu? Kokių reikia dokumentų, kokia turi būti bendro sutuoktinių prašymo teismui ir sutarties del santuokos nutraukimo forma, kur galima rasti pavyzdžus ir pan.? Sutuoktiniai kartu nebegyvena daugiau kaip 2 metus, gyvena atskiruose butuose, nepilnamečių vaikų nėra. Ar reikia pažymų apie gaunamas pajamas? Ar sutartis dėl santuokos nutraukimo turi būti patvirtinta notaro, ar užtenka sutuoktinių parašų?

 

Atsakymas. Sutuoktiniai, apsisprendę nutraukti santuoką bendru sutikimu, turi kreiptis  į vieno iš sutuoktinių gyvenamosios vietos apylinkės teismą su prašymu, jei yra visos CK 3.51 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos. Viena iš sąlygų - ...

Plačiau

Vaiko pavardės pakeitimas
Klausimas. Su vaiko tėvu esu išsiskyrusi ir kartu negyvename jau 10 metų. Tris metus jau esu ištekėjusi antrą kartą. Dabartinis mano vyras vaiką augina, juo rūpinasi, tačiau pas vaiką likusi jo tėvo pavardė. Dėl jos jis yra pravardžiuojamas mokykloje ir pats ją nori pakeisti. Mes taip pat su vyru norėtumėme, kad visi turėtumėme vienodas pavardes. Kaip galima pakeisti vaiko pavardę, ar būtinas jo tėvo sutikimas. Plačiau