FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


Respublikos Prezidentė nepritarė Seimo priimtiems Konkurencijos įstatymo pakeitimams

Respublikos Prezidentė grąžino Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti liepos 2 d. Priimtas Konkurencijos įstatymo pataisas, kurios numato galimybę įmonėms nemokėti joms Konkurencijos tarybos paskirtų baudų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, kol vyksta teisminis nagrinėjimas.

Prezidentė dekrete pastebi, kad ir dabartinis teisinis reguliavimas, esant pagrįstam ir teisėtam pagrindui, leidžia sustabdyti ar atidėti Konkurencijos tarybos paskirtos baudos mokėjimą, taip užtikrinant Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymą bei atsižvelgiant į įmonių finansines bei ūkinės-komercinės veiklos galimybes. Tuo tarpu Seimo priimtos įstatymo pataisos leistų įmonėms piktnaudžiauti savo teise skųsti Konkurencijos tarybos priimtus nutarimus dėl Konkurencijos įstatymų pažeidimų, vien dėl to, kad galėtų atidėti baudos mokėjimą vėlesniam laikui. Taigi, kol vyktų ginčas teisme, įmonės galėtų tikslingai pabloginti savo finansinę padėtį arba netgi nutraukti savo veiklą ir taip išvengti atsakomybės už Konkurencijos įstatymo pažeidimus.

Dekrete taip pat pažymima, kad daugelio Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos teisė taip pat nenumato nacionalinės konkurencijos institucijos priimto sprendimo dėl baudos skyrimo savaiminio sustabdymo, jei toks sprendimas apskundžiamas teismui.

Konkurencijos taryba tikisi, kad pakartotinai svarstant Konkurencijos įstatymo pataisas, Seimas atsižvelgs į dekrete išreikštą Prezidentės nuomonę.


Nuorodos:
LR konkurencijos taryba