FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


Įsigalioja nauji reikalavimai trečiųjų šalių piliečių dokumentams

Įsigaliojus Šengeno sienų kodekso pakeitimams, į bendrijos erdvę įvažiuojančių trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentai negalės būti išduoti vėliau kaip prieš 10 metų.

Nuo liepos 19 d. įsigalios Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, priimtas 2013 m. birželio 26 d., pagal kurį iš dalies keičiasi ir Šengeno sienų kodekso reikalavimai dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo į Šengeno erdvę sąlygų.

Esminės naujovės, kurių anksčiau Šengeno sienų kodekse nebūta, yra dvi. Pirma – trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentai turės galioti bent tris mėnesius po numatomo išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos. Tiesa, pagrįstu skubos atveju šio reikalavimo bus galima netaikyti.

Antra naujovė – į Šengeno erdvę atvykstančių trečiųjų šalių piliečių dokumentai turės būti išduoti per pastaruosius 10 metų.


Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos informacija.

Nuorodos:

http://www.vrm.lt/go.php/lit/Isigalioja-nauji-reikalavimai-treciuju-saliu-pilieciu-dokumentams/854