FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


Vaiko išvykimas į užsienį

Klausimas. Norėjau paklausti, ar reikalingas vaiko tėvo sutikimas, vaikui išvykstant į kitą valstybę?

 

Atsakymas. Nuo 2007 m. birželio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl vaiko laikinojo išvykimo į užsienio valstybes tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo supaprastinta vaikų laikinojo išvykimo iš Lietuvos tvarka. Pagrindinė naujovė, kad vaikui, išvykstančiam iš Lietuvos su vienu iš tėvų, kito iš tėvų rašytinio sutikimo nereikia.

 

Vieno iš tėvų raštiško sutikimo reikia tik tuo atveju, jeigu vaikas iš Lietuvos į užsienio valstybę, nepriklausiančią Šengeno erdvei, vyksta su lydinčiu asmeniu, kuris nėra vaiko tėvas ar mama, arba vaikas iš Lietuvos vyksta vienas.

 

2009 11 10

Konsultavo: teisininkė Jekaterina Lipeckaja