FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


Vaiko išlaikymas

Klausimas. Tėvai išsiskyrė. Jų dukra auga su močiute. Dukrai 17 metų. Iki kelių metų tėvai privalo išlaikyti dukrą. Šiuo metu ją  išlaiko tik mama.

Atsakymas. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

 

Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

 

Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų (Lietuvos Respublikos civilinio kodesko 3.194 straipsnio 3 dalis).

 

Pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo 2007 06 07 nutarimu, pripažinta, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas visais atvejais privalo priteisti tėvų (ar vieno iš jų) išlaikymą paramos reikalingam, vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje besimokančiam ir ne vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui (Žin., 2007, Nr. 65-2529).

 

2009 08 11 

Konsultavo: teisininkė Jekaterina Lipeckaja