FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


Tiekimo sutarties forma

Klausimas.  Sudarėme tiekimo sutartį, pagal kurią kita šalis įsipareigojo atsiskaityti už perduotas prekes kas savaitę. Šios sutarties notariškai nepatvirtinome. Kita šalis nebevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, nemoka mums sutartų pinigų. Norėjome paklausti, ar tiesiog rašytinės formos tiekimo sutartis, nepatvirtinta notaro, galioja? Jei taip, tai ką tokiu atveju turėtumėme daryti?

Atsakymas. Sutarties notarinė forma taikoma tik tam tikrų rūšių sutartims. Jūsų sudarytai tiekimo sutarčiai notarinė forma nėra privaloma, todėl tiesiog rašytinės formos sutarties sudarymas tarp privačių asmenų, šiuo atveju, atitinka įstatymo reikalavimus.

Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Taigi kita šalis, t.y. moteris, kuriai tiekiate produkciją, turėtų vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, kitu atveju jai gresia civilinė atsakomybė.

Iš esmės, kad sudarėte sutartį yra labai gerai. Jei su kita šalimi nepavyksta susitarti derybų keliu, tuomet su tokia sutartimi galima drąsiai kreiptis į teismą dėl susidariusios skolos, palūkanų ir/ar delspinigių, baudos išieškojimo (priklauso nuo sutarties sąlygų), prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

Prieš kreipiantis į teismą būtų gerai dar peržiūrėti visas sutarties sąlygas. Nuo jų daug kas priklauso.

2009 11 12

Konsultavo: teisininkė Jekaterina Lipeckaja