FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
PUBLIKACIJOS

Baltarusijos Respublika: pilietybė, leidimas gyventi, nekilnojamojo turto įgijimo galimybės

          Baltarusijos Respublikos pilietybė – tai nuolatinis teisinis asmens ryšys su Baltarusijos Respublika, pasireiškiantis jų tarpusavio teisėmis, pareigomis bei atsakomybe, pagrįstas vertės pagarba ir pripažinimu, pagrindinėmis asmens teisėmis ir laisvėmis.

          2002 m. rugpjūčio 1 d. Baltarusijos Respublikos įstatymo „Dėl Baltarusijos Respublikos pilietybės“ Nr. 136-3  12 straipsnyje, reglamentuojančiame Baltarusijos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindus, nustatyta, kad Baltarusijos Respublikos pilietybė įgyjama:
- gimus;
- priėmus Baltarusijos Respublikos pilietybę;
- įregistravus Baltarusijos Respublikos pilietybę;
- kitais pagrindais, įtvirtintais Baltarusijos Respublikos tarptautinėse sutartyse bei 2002 m. rugpjūčio 1 d.  Baltarusijos Respublikos įstatyme„Dėl Baltarusijos Respublikos pilietybės“ Nr. 136-3 ...

Plačiau

Išvykimas su vaiku į užsienį. Ar reikalingas vieno iš tėvų sutikimas?

Vaiko išvykimo į užsienio valstybę atveju, siekiant nepažeisti teisės normų, reglamentuojančių vaiko išvykimo į užsienio valstybę tvarką, bei siekiant, kad toks išvykimas būtų laikomas teisėtu ...

Plačiau

Palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą

Piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimas įmonių santykių praktikoje gana dažnas reiškinys, todėl aktualu būtų aptarti, kokio dydžio palūkanas galima prašyti teismo priteisti iš piniginės prievolės įvykdymo terminą praleidusio skolininko.

Gali susitarti tarpusavyje

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – LR CK) 6.261 straipsnyje (toliau tekste – str.) nustatyta, kad palūkanos yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai,  kuriuos, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą. ...

Plačiau

Neteisėtas vaiko išvežimas. Išvykimas su vaiku nuolat gyventi į užsienį

1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų vienas iš tikslų - teisės matytis su vaiku gerbimo užtikrinimas visose valstybėse ...

Plačiau

Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Plačiau

Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Plačiau

Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Plačiau

Informacija ruošiama
Informacija ruošiama Plačiau

Informacija ruošiama
Informacija ruošiama Plačiau

Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Plačiau

Informacija ruošiama
Informacija ruošiama Plačiau

Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Plačiau

Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Plačiau